WHAT WE DO

Young FTI ELITE หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


DIRECTOR

DIRECTOR YOUNG FTI


คณะผู้สร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เพราะเรามองเห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง โครงการ“หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ Young FTI Elite”  จึงเกิดขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านการถ่ายทอดโดยตรงจากวิทยากรชั้นนำในหลากหลายสาระและครบถ้วนทุกแง่มุม    ที่สำคัญ เมื่อเราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงของนักอุตสาหกรรมรุ่นอาวุโส  จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นและผสานความต่างได้อย่างลงตัว  เกิดการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นสู่รุ่น  และช่วยผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้นำศักยภาพในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปได้   

คุณกรกฤช จุฬางกูร

คุณกรกฤช จุฬางกูร

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานหลักสูตร Young FTI

“Young FTI Elite”   ไม่ใช่เพียงแค่หลักสูตรอบรมทั่วไป   ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่ง นั่นคือการผลิตนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน  ทุกเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ตลอดจนไม่ลืมที่จะปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  อีกทั้งได้ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  ทั้งหมดนั้นก็เพื่อติดอาวุธทางความคิดให้รอบด้าน  สร้างความรู้  เสริมความสามารถให้แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมให้กล้าที่จะก้าวข้ามความท้าทาย เพื่อดึงศักยภาพของพวกเราออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่า “คนรุ่นใหม่อย่างเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้”  อีกสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับ Young FTI ทุกรุ่น  และผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกัน  สิ่งนั้น คือ “มิตรภาพที่อบอุ่น” ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมรุ่นรวมไปถึงจากรุ่นพี่  การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้พวกเราเกิดความรัก ความผูกพัน และสิ่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป 

CONTACT US

หากคุณมีข้อสงสัยติดต่อเราทีมงาน YOUNG FTI เพื่อให้เราช่วยเหลือคุณ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด (หน่อย)

  • 081-323-5883
  • sirinartk@fti.or.th

คุณณปภัช ภัทรพลวณิช (แตงโม)

  • 094-493-5598
  • napaphatp@fti.or.th

*หมายเหตุ กรณีได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดติดต่อ

คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช (รัตน์)

  • 089-812-2536
  • krittanya.sab@summitautogroup.com

กรอกข้อมูลของคุณด้านล่างพร้อมคำถามหรือข้อความ เราจะรีบติดต่อกลับหาคุณ

Copyright ©2019 by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย