WHAT WE DO

Young FTI ELITE หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


DIRECTOR

DIRECTOR YOUNG FTI


คณะผู้สร้างนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานหลักสูตร YOUNG FTI

เพราะเรามองเห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ และพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง โครงการ“หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ หรือ Young FTI Elite”  จึงเกิดขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ผ่านการถ่ายทอดโดยตรงจากวิทยากรชั้นนำในหลากหลายสาระและครบถ้วนทุกแง่มุม    ที่สำคัญ เมื่อเราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริงของนักอุตสาหกรรมรุ่นอาวุโส  จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นและผสานความต่างได้อย่างลงตัว  เกิดการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นสู่รุ่น  และช่วยผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้นำศักยภาพในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าต่อไปได้   

คุณกรกฤช จุฬางกูร

คุณกรกฤช จุฬางกูร

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการหลักสูตร Young FTI

“Young FTI Elite”   ไม่ใช่เพียงแค่หลักสูตรอบรมทั่วไป   ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่ง นั่นคือการผลิตนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน  ทุกเนื้อหาในหลักสูตรครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ตลอดจนไม่ลืมที่จะปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  อีกทั้งได้ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  ทั้งหมดนั้นก็เพื่อติดอาวุธทางความคิดให้รอบด้าน  สร้างความรู้  เสริมความสามารถให้แข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมให้กล้าที่จะก้าวข้ามความท้าทาย เพื่อดึงศักยภาพของพวกเราออกมาพิสูจน์ให้เห็นว่า “คนรุ่นใหม่อย่างเราก็สามารถเปลี่ยนโลกได้”  อีกสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับ Young FTI ทุกรุ่น  และผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนกัน  สิ่งนั้น คือ “มิตรภาพที่อบอุ่น” ที่ได้รับจากเพื่อนร่วมรุ่นรวมไปถึงจากรุ่นพี่  การได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้พวกเราเกิดความรัก ความผูกพัน และสิ่งเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป 

CONTACT US

หากคุณมีข้อสงสัยติดต่อเราทีมงาน YOUNG FTI เพื่อให้เราช่วยเหลือคุณ


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณศิรินารถ เคลือบกำเหนิด (หน่อย)

  • 081-323-5883
  • sirinartk@fti.or.th

คุณณปภัช ภัทรพลวณิช (แตงโม)

  • 094-493-5598
  • napaphatp@fti.or.th

*หมายเหตุ กรณีได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมโปรดติดติดต่อ

คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช (รัตน์)

  • 089-812-2536
  • krittanya.sab@summitautogroup.com

กรอกข้อมูลของคุณด้านล่างพร้อมคำถามหรือข้อความ เราจะรีบติดต่อกลับหาคุณ

Copyright ©2019 by สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย